Quy định mới của Bộ GDĐT về đào tạo hệ vừa làm, vừa học

0
243

 

  Theo quy định mới của Bộ GDĐT, đào tạo hệ vừa làm, vừa học (VLVH) được tổ chức và quản lý theo tín chỉ. Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ cùng với hệ đào tạo chính quy.

 

 

Bộ GDĐT vừa ban hành Quy chế Đào tạo VLVH trình độ đại học. Theo đó, đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH được thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy hiện hành. Phương thức tuyển sinh VLVH gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Chương trình đào tạo VLVH có nội dung như chương trình đào tạo của ngành tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy và được tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Học sinh học hệ này được đào tạo tổ chức và quản lý theo tín chỉ. Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ cùng với hệ đào tạo chính quy. Đề thi kết thúc học phần phải sử dụng ngân hàng đề thi chung với ngành tương ứng của hệ chính quy của cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ, thực hiện quy chế và chương trình đào tạo VLVH đã ban hành.

Loading...

Đầu khóa học, cơ sở đào tạo VLVH phải thông báo cho người học về chương trình đào tạo toàn khóa, đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi; các quy định khác của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học.

Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) trong đào tạo VLVH được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành của cơ sở đào tạo. Điểm học phần phải được ghi vào bảng điểm của toàn khoá học.

 

HN

Theo laodong

Bình luận của bạn

nhận xét

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here