Kết luận thanh tra 2 bệnh viện mắt lớn nhất Gia Lai dính nhiều sai phạm

0
131

 

  Mới đây, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã ký các Kết luận số 352/KL-TTr và 353/KL-TTr về kết quả thanh tra lần lượt của Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và Bệnh viện mắt Cao Nguyên đang hoạt động trên địa bàn TP.Pleiku-Gia Lai.

Đối với Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai: Tại Kết luận thanh tra số 352 của Sở Y tế Gia Lai thể hiện: Bệnh viện mắt này đã tổ chức khám nhân đạo theo trình tự thủ tục quy định tại Thông tư số 30/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo cũng như văn bản quy định khác.

Theo kết quả xác minh thực tế, tại nơi cư trú của bệnh nhân thì tổng số bệnh nhân phẫu thuật được xác minh và khám lại là 37 bệnh nhân. Trong đó có một bệnh nhân tên V.V.L (Phú Thiện-Gia Lai) được phẫu thuật cùng một lúc nhưng được tách thành hai hồ sơ bệnh án khác ngày.

Như vậy, hồ sơ bệnh án thứ 2 không đúng quy định với tổng số tiền đề nghị thanh toán là trên 6 triệu đồng. Đối với hồ sơ bệnh án thứ nhất có hành vi ghi chép không đầy đủ phẫu thuật 2 mắt nhưng bệnh án ghi 1 mắt nên đã vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật trong việc lập hồ sơ, bệnh án.

Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai.

Loading...

Về thanh toán Bảo hiểm Y tế (BHYT), chỉ trong vòng 6 địa chỉ liên kết bet365_ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_bet365 chau a đầu năm 2019, Bệnh viện này đã sử dụng đến 83% (tương đương với trên 14 tỉ đồng/17 tỉ đồng), dự toán cấp kinh phí của BHYT Gia Lai trong cả năm. Số bệnh nhân phẫu thuật mắt là trên 2.300 ca.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chưa thực hiện việc xây dựng kế hoạch phân khai sử dụng dự toán kinh phí theo từng địa chỉ liên kết bet365_ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_bet365 chau a, từng quý được BHXH giao trong năm 2019. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật: Không có bệnh nhân tai biến sau phẫu thuật; đánh giá sự hài lòng người bệnh 29/37 (chiếm tỉ lệ 78%), đánh giá sự không hài lòng người bệnh 8/37 (21,6%)…

Từ những nội dung trên, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 1064/SYT-NVY ngày 17/7/2019 về việc tạm dừng khám chữa bệnh nhân đạo của Bệnh viện này. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thực hiện nghiêm túc công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đúng quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BYT cũng như các quy định khác về khám sàng lọc, vận động bệnh nhân…

Yêu cầu Thanh tra Sở Y tế lập biên bản vi phạm hành chính đối với bệnh viện này về 2 hành vi: Vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật việc lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Hành vi thứ 2 là lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tế không có người bệnh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Đối với Bệnh viện mắt Cao Nguyên: Tại kết luận số 353 thể hiện rõ, Bệnh viện này chỉ trong vòng 6 địa chỉ liên kết bet365_ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_bet365 chau a đầu năm 2019 đã sử dụng vượt trần số tiền dự toán cấp kinh phí của BHXH Gia Lai trong cả năm. Cụ thể, 6 địa chỉ liên kết bet365_ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_bet365 chau a đầu năm đã phẫu thuật mắt cho trên 6 nghìn ca bệnh với số tiền đề nghị BHXH tỉnh Gia Lai thanh, quyết toán về khám bệnh, chữa bệnh BHYT là trên 24 tỉ đồng. Trong lúc, cả năm 2019 chỉ được cấp trên 18 tỉ.

Cũng giống như Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai ở trên, thì đơn vị này cũng chưa thực hiện việc xây dựng kế hoạch phân khai sử dụng dự toán kinh phí theo từng địa chỉ liên kết bet365_ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_bet365 chau a, từng quý được BHXH giao trong năm 2019.

Qua kiểm tra 220 hồ sơ cũng như đánh giá kết quả phẫu thuật về sự hài lòng là 188/220; đánh giá không hài lòng là 32/220. Ngoài ra còn có, 23 hồ sơ bệnh án bị tẩy xóa, sữa chữa hồ sơ bệnh án nên đã vi phạm vào Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT và Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cũng trong số 220 hồ sơ được kiểm tra thì có đến 190 hồ sơ bệnh án tách thành 2 phiếu phẫu thuật khác ngày hoặc cách giờ để thanh toán BHYT là không đúng, vi phạm vào Điều 30 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Kết luận thanh tra 2 bệnh viện mắt lớn nhất Gia Lai dính nhiều sai phạm

Bệnh viện mắt Cao Nguyên.

Hiện nay, Sở Y tế đã có văn bản số 1064/SYT-NVY về việc tạm dừng khám chữa bệnh nhân đạo của Bệnh viện mắt Cao Nguyên. Ngoài ra, cũng yêu cầu bệnh viện này thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc khám, chữa bệnh nhân đạo.

Đề nghị BHXH tỉnh Gia Lai xuất toán 50% giá phẫu thuật phaco cho mắt thứ 2 đối với 190 trường hợp mổ 2 mắt cùng một thời điểm đã được xác minh. Ngoài ra phải thực hiện tốt việc giám sát kế hoạch sử dụng kinh phí định kỳ theo địa chỉ liên kết bet365_ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_bet365 chau a, quý, năm đối với các cơ sở đã đăng ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đối với Thanh tra Sở Y tế, yêu cầu ban này phải lập biên bản vi phạm hành chính Bệnh viện mắt Cao Nguyên với 2 hành vi vi phạm sau: Hành vi liên quan đến 23 bệnh án tẩy xóa, sữa chữa hồ sơ bệnh án vi phạm quy định về làm hồ sơ bệnh án tại Khoản 2, mục II phần IV về quy chế chuyên môn chấn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hành vi thứ 2, đối với 190 hồ sơ bệnh án được tách thành 2 phiếu phẫu thuật khác ngày hoặc cách giờ để thanh toán BHYT là không đúng, vi phạm quy định về chuyên môn tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

 

Theo: Trần Sỹ

Báo Công Lý

Bình luận của bạn

nhận xét