Gia Lai: Hạn chế tập trung đông người để phòng-chống dịch Covid-19

0
91

 

 Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, ngăn ngừa sự lây lan, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và hạn chế tập trung đông người.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tổ chức việc cưới, việc tang phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người, kéo dài thời gian…

Các gia đình cần nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ảnh: Mộc Trà

Cụ thể, đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức, quy mô tổ chức phù hợp; nếu đã ấn định thời gian thì vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ, tiệc. Đối với việc tang, vận động các gia đình hạn chế tổ chức ăn uống và tập trung đông người nhiều ngày và đảm bảo vệ sinh tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trường hợp phải tổ chức việc cưới, việc tang, chính quyền cùng các đoàn thể cần hướng dẫn, yêu cầu các gia đình phải thực hiện nghiêm và đầy đủ biện pháp phòng-chống dịch cũng như nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với UBND các cấp để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo trên; đồng thời giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương và phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức việc cưới, việc tang lành mạnh, tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh.

Loading...

 

Theo: Mộc Trà

Báo Gia Lai

Bình luận của bạn

nhận xét