Đắk Nông: Huyện Đắk Song phản hồi việc bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn

0
366

 

 Sau khi TTXVN thông tin huyện Đắk Song (Đắk Nông) bổ nhiệm hàng loạt cán bộ không đủ tiêu chuẩn, UBND huyện Đắk Song đã có báo cáo số 541/BC – UBND ngày 3/11/2017 về việc giải trình và khắc phục tồn tại, hạn chế tại Kết luận số 180/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo cho biết: Từ trước đến nay, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức đều được thực hiện nghiêm túc và thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 923- QĐ/TU ngày 9/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có 28 trường hợp thiếu các chứng chỉ nghiệp vụ của ngạch được bổ nhiệm như chứng chỉ quản lý Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Nguyên nhân thiếu sót đối với chứng chỉ ngoại ngữ, quản lý Nhà nước là do một số cá nhân tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại làm mất các chứng chỉ của ngạch được bổ nhiệm. Một số cá nhân được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa có các chứng chỉ này nhưng đang theo học để bổ sung.

Đối với tiêu chuẩn về tin học, theo quy định tại Điều 10, Quyết định 923 – QĐ/TU không yêu cầu phải có chứng chỉ mà chỉ cần biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Mặt khác, những người trước khi được bổ nhiệm để được tuyển dụng, có thâm niên trong công tác tham mưu do vậy đều sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

Đối với tiêu chuẩn về lý luận chính trị, việc tham gia các lớp đào tạo lý luận cán bộ, công chức, viên chức không thể tự túc tham gia đi học mà do huyện Huyện ủy Đắk Song quyết định cử đi học. Tuy nhiên do yêu cầu củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho phù hợp với sự cần thiết của tình hình thực tế địa phương nên Ban Thường vụ Huyện ủy đã đồng ý bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức cấp phó chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cử đi học.

Loading...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bổ nhiệm cán bộ, UBND huyện Đắk Song đã ban hành Công văn số 4368/UBND-NV ngày 1/11/2017 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế tại Kết luận Thanh tra số 180/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Theo đó yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức đã được bổ nhiệm tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng đủ tiêu chuẩn cán bộ. Đồng thời có Công văn 4403/UBND-NV ngày 2/11/2017 yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm các sai phạm.

Theo UBND huyện Đắk Song trong số 28 người bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đủ tiêu chuẩn, đến nay đã có 15 trường hợp bổ sung đầy đủ, còn lại 13 trường hợp đang trong quá trình hoàn thiện.

Thời gian tới, UBND huyện Đắk Song tiếp tục rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn công chức, viên chức để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu trong hồ sơ công chức, viên chức; thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng các quy định tại Quyết định số 923- QĐ/TU ngày 9/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo để cử công chức, viên chức tham gia học tập, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm; kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Nghiêm túc thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức tại Công văn số 2418/UBND-TH ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Huyện ủy Đắk Song

Trước đó, TTXVN thông tin, theo Kết luận Thanh tra số 180/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Đắk Nông, trong giai đoạn 2014-2016, UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 28 công chức, viên chức làm công tác quản lý nhưng chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 923-QĐ/TU ngày 9/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn áp dụng bao gồm trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học văn phòng và quản lý Nhà nước. Trách nhiệm trong bổ nhiệm cán bộ thuộc về Chủ tịch UBND huyện Đắk Song giai đoạn 2014-2016; trách nhiệm tham mưu thuộc về Phòng Nội vụ huyện Đắk Song.

 

Theo: Anh Dũng (TTXVN)

Bình luận của bạn

nhận xét

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here