Đắk Nông: Giải thể 6 công ty lâm nghiệp

0
207

 

 Ngày 7/7, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra các quyết định giải thể 6 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn do không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động.

 

Rừng tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa bị chặt phá

 

Các công ty bị giải thể gồm: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đức Lập, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức (cùng ở huyện Krông Nô), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa (thị xã Gia Nghĩa), Công ty TNHH MTV Lâm ghiệp Quảng Tín (huyện Tuy Đức), Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Thuận Tân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân (cùng huyện Đắk Song).

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, các đơn vị này bị giải thể vì không đủ điệu kiện để tiếp tục hoạt động theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Sau khi giải thể, những diện tích rừng và đất rừng do các đơn vị này quản lý sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý bảo vệ.

Loading...

 

Theo : Lê Phước

Báo Tài Nguyên Môi Trường

Bình luận của bạn

nhận xét

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here